Elérhetőségünk

Tudásfa Tanoda Alapítványi Óvoda

Cím: 2100 Gödöllő,
Tél u. 10.
Vörösné Vida Tünde Tulajdonos
+36-30/914-8253
E-mail:
info@tudasfatanoda.hu
Nyílt napok,... Nyitvatartás


Óvodai beiratkozás


Óvodai beiratkozás 2022/2023

   

 

TISZTELT SZÜLŐK!

Óvodai beiratkozás a Tudásfa Tanoda Alapítványi óvodába.

 

A beiratkozás helye:  2100 Gödöllő, Tél u. 10.

Az óvoda felvételi körzete: Gödöllő város és vonzáskörzete

Beiratkozás ideje a 2022/23-as nevelési évre:

2022. április 28-án 12 - 17 óráig

2022. április 29-én 8 - 12 óráig, de óvodánkba egész évben folyamatosan várjuk a jelentkezőket.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal nem rendelkeznek. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló (2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozáshoz be kell mutatni a gyermek

1.     születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát

2.     TAJ kártyáját

3.     oltási kiskönyvét

4.     lakcímigazoló hatósági igazolványt

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülő, felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (Tudásfa Tanoda Alapítvány). A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Gödöllő, 2022. január 21.                       Kovácsné Fehér Ildikó     

                                                                     intézményvezető

 

 

 
Vissza az előző oldalra!
Tudásfa Tanoda Alapítványi Óvoda - Magyar